Aktuelt

18.03.2014

Møte i Oslo Gruppe om elektromagnetisk stråling og helsefare

Forsker ved Statens strålevern, Lars Klæboe (Ph.D), holdt et meget interessant foredrag på Oslo Gruppes møte 12. mars.

Les mer >>

18.03.2014

Trondheim Gruppes vårmøte med studenter

Vinnere lite.jpg

Årets student- og vårmøte i Trondheim gruppe samlet 28 studenter fra Energi og miljø ved NTNU og Elkraft ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) samt 43 NEF-medlemmer. Konserndirektør Håkon Borgen, Statnett SF, holdt et interessant foredrag om Statnetts bygging av neste generasjon sentralnett.

Les mer >>

10.06.2013

Strømmen skal fram! – framtidas behov krever nye løsninger. NEF Teknisk Møte 2014

Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) Trondheim gruppe har siden 1969 ca hvert 3. år arrangert NEF Teknisk Møte i Trondheim. Møtene har bred oppslutningfra elkrafttekniske og energitekniske fagmiljø og samler mellom 100 og 200 deltakere.

Les mer >>

1-3 |
Energiteknikk
Powerexpert
DNV Kema
Nettkonsult
Dalane Energi
Energi Norge
IEC International Electrotechnical Commission
IEEE
Lyse
NEK
NITO
Tekna
standard.no
Nelfo
Norconsult
Nexans
SINTEF
Unitech
BKK
BIS
ABB